"НЕОХИМ ПРОТЕКТ" ЕООД гр. Димитровград - Сигурност, Корекност, Професионализъм
   
  Дружеството е създадено на 11.04.2002г с решение на СД на "НЕОХИМ" АД гр. Димитровград - едноличен собственик на капитала.
  "НЕОХИМ ПРОТЕКТ" ЕООД е приемник на специалнизираното полицейско звено и звеното за самоохрана към "Неохим" АД, наследява натрупания опит и доразвива системата за охрана и пропускателен режим в новите условия.
  Предмет на дейност - специализирана охранителна фирма извършваща следните дейности:
 
  • охрана на физически лица и тяхното имущество от противозаконни посегателства ;
  • охрана на имуществото на юридически лица, сгради, помещения и стопански офиси;
  • физическа защита на административни, производствени, складови и други сгради и помещения, дворни площи и земеделски терени;
  • съпровождане на товари и ценни пратки, охрана на касиери, инкасо;
  • проектиране, монтиране, използване и поддържане на обекти на юридически и физически лица със съответна техника за тяхното опазване, защита и сигнализиране;
  • осигуряване на надежден пропускателен режим и контрол на достьп в охранявания обект.
  Основание - "НЕОХИМ ПРОТЕКТ" ЕООД вписано е в търговския регистър на Хасковски окръжен съд с решение от 24.04.2002г. и притежава разрешение за извършване на частна охранителна дейност No Р-171/08.01.2004г. издадено от Дирекция на национална служба "Полиция" гр. София. по чл.3 от Наредба No І-79.
   
  Управител Янко Маринов