"НЕОХИМ ПРОТЕКТ" ЕООД е фирма специализирана в областта на охранителната дейност.

  • Притежава разрешение за извършване на частна охранителна дейност No Р-171/08.01.2004г. издадено от Дирекция на национална служба "Полиция" гр. София съгласно Наредба № І-79 на МВР
  • Притежава лицензия за използване на радио мрежа No 120-020-13 / 23 Април 2002