"НЕОХИМ ПРОТЕКТ" ЕООД е специализирана фирма в областта на охранителната дейност. Притежава разрешение за извършване на частна охранителна дейност No Р-171/08.01.2004г. издадено от Дирекция на национална служба "Полиция" гр. София, с което
 
  дружеството има право да извършва следните дейности по чл.3 от Наредба No І-79 на МВР- лична /персонална/ охрана на физически лица, охрана на ценни пратки и товари, охрана на имуществото на физически и юридически лица на сгради, помещения, и стопански обекти, охрана с помощта на сигнално-известителна техника