"НЕОХИМ ПРОТЕКТ" ЕООД предлага широк спектър от охранителни услуги:
   
 
  • охрана на физически и юридически лица и тяхното имущество
  • охрана на обекти със СОТ и тяхното изграждане
  • персонална охрана на Възложителя;
  • охрана на ценни пратки и товари
  • инкасова дейност
  • видеонаблюдение и пожароизвестяване и тяхното изграждане
  • охрана на масови прояви