"НЕОХИМ ПРОТЕКТ" ЕООД разполага с добре обучени в професионално отношение кадри, подбрани из средите на бивши служители на МВР и МНО, както и млади хора отговарящи на високите изисквания на фирмата.
 
 
  Всеки служител е лецензиран от МВР с издържан тест за психологическа пригодност за охранителна дейност.
 
  Ние работим в тясно сътрудничество с МВР и при стриктно спазване на Наредба No І-79 на МВР и отаналите нормативни актове в областта на охранителната дейност.
   
   ВЪОРЪЖЕНИЕ:
 
  • Охранителите са въоръжени с късо бойно оръжие, радиостанции, помощни средства ( палки, белезници, бинокли, прожектори и др.)
  • Автомобили с висока проходимост
  • Радио връзка, чрез използване на собствена честота
  • Софтуер осигуряващ нармалната работа на СОТ и пропускната система, както и съхраняване в база от данни