"НЕОХИМ ПРОТЕКТ" ЕООД предлага изграждането на системи за техническа охрана и видеонаблюдение. Охранителното и защитното оборудване е в следните направления:
 
 
 • Сигнално охранителна и Пожароизвестителни системи;
 •  
 • ESPIRIT (Канада)
 • PARADOX (Канада)
 • TELETEK-TP2000 (България)
 • TELETECH-LBS2000 (България)
 • APOLLO (България)
 • CROW (Израел)
 • RUNNER-CROW Electronic LTD (Израел)
 • MIZAR6 (Италия)
 • POLIMEX-TCR200 (България)
 • VISONIC (България)
 • Системи за контрол на достъп;
 • Системи за видео наблюдение в реално време и съхраняване в бази от данни;
   
 • възможност за отдалечено наблюдение( по интернет или локална мрежа)
 • Радио свързочна техника със собствена честотна лента;
 • Телефонни и Радио свързочни системи с компютърна обработка на информацията;
 • "НЕОХИМ ПРОТЕКТ" ЕООД разполага със собствен автомобилен парк от автомобили с висока проходимост за охрана и реакция на СОТ сигнали.